Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

  1. Správce osobních údajů VEMZU Czech Republic, s.r.o., Na poříčí 1757/41, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 01772040, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 266408, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies a systémová data které jsou zde užity za účelem:
  2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).
  3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, kterou lze zaslat na kontaktní adresu: Na poříčí 1757/41, Nové Město, 110 00 Praha 1. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně, nejpozději však do 30 dní od vznesení námitky. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  6. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, které jsou uvedeny v bodě 10.
  7. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
  8. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány tak, že:
  9. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  10. Správce zpracovává následující soubory cookies:
Typ Název Účel
1) Nutné k provozování webu - Fungování jednotlivých stránek webu a událostí:
- obsah nákupního košíku
- přihlášený uživatel
- souhlas s cookie
- přihlášení přes Facebook, Google
- sdílení stránky přes Facebook, Google, Twitter
- porovnávání zboží
- správce pro externí skripty Google Tag Manager
3) K marketingovým účelům Google Adwords Sledování jednotlivých stránek webu.

Slouží k vytváření publik a sledování konverzí z reklam Adwords.
2) Analytické Google Analytics Sledování jednotlivých stránek webu a událostí:
- přidání do košíku
- dokončená registrace
- objednávka
- vyhledávání

Slouží k vytváření statistik o návštěvnosti.
3) K marketingovým účelům Google Analytics Sledování jednotlivých stránek a událostí za účelem vytváření publik pro remarketing
1) Nutné k provozování webu Google Apis API služby pro správnou funkčnost webu (mapy, našeptávač adres).
3) K marketingovým účelům Vistag Zobrazování interaktivních obrázků za účelem získávání leadů.